εγγραφη εταιρειασ στην κυπρο

Διαδικασία εγγραφής εταιρείας

Η διαδικασία εγγραφής εταιρείας είναι απλή και σύντομη. Για σκοπούς έναρξης της διαδικασίας εγγραφής θα πρέπει ο πελάτης να εφοδιάσει την Δικηγορική μας εταιρεία τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α) Όνομα εταιρείας

Β)Κύριοι σκοποί εταιρείας

Γ)Εταιρικό κεφάλαιο

Δ)Μετόχοι Εταιρείας και καταμερισμός μετοχών

Ε)Διευθυντές και Γραμματέα

Ζ)Διεύθυνση εγγεγραμμένου Γραφείο Εταιρείας

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τη φόρμα εγγραφής.