cyprus_flag1

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί σταυροδρόμι (των εμπορικών αρτηριών) Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής παρέχοντας στον κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να την χρησιμοποιήσει ως βάση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο

Η διαδικασία για την εγγραφή μιας εταιρείας στην Κύπρο κάτω από το καθεστώς το οποίο επιθυμεί ο κάθε επενδυτής μπορεί να συμπληρωθεί εντός δύο εβδομάδων παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα άμεσης έναρξης των εργασιών και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των επενδυτών.

Αφού ληφθεί υπόψη η χαμηλή δαπάνη εγγραφής μιας εταιρείας και τα διοικητικά τέλη και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που διέπει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ένας ξένος επενδυτής έχει όλα τα εχέγγυα για να ασκήσει επιτυχώς τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει έτοιμες εταιρείες (εγγεγραμμένες) οι οποίες δεν έχουν διεξάγει δραστηριότητες και δεν έχουν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Οι εγγεγραμμένες εταιρείες είναι μια εναλλακτική λύση από την διαδικασία εγγραφής μιας εταιρείας η οποία χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

Επίσης το γραφείο μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις του για να χρησιμοποιούνται ως η διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου μιας εταιρείας.

Η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στα μεγάλα ευρωπαϊκά οικονομικά κέντρα με τα οποία συνδέεται απευθείας με συνεχείς πτήσεις από τα δύο διεθνή αεροδρόμια που διαθέτει.

Η Κύπρος διατηρεί άριστες διπλωματικές σχέσεις όχι μόνο με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η Κύπρος ως Eυρωπαϊκή χώρα αποτελεί το εφαλτήριο για την πρόσβαση Ευρωπαϊκών φυσικών και νομικών προσώπων στις προσοδοφόρες αγορές της Μέσης Ανατολής.

Η Κύπρος με το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς, τις άριστες τηλεπικοινωνίες και το υψηλό βιοτικό της επίπεδο έχει καθιερωθεί ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και αποτελεί μια αξιόλογη εμπορική βάση για τους εν δυνάμει επενδυτές.

Ένα από τα βασικά κίνητρα που προσφέρει η Κύπρος στον κάθε επενδυτη είναι το ποσοστό φορολόγησης που δεν ξεπερνά το 12.5%, ποσοστό το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις εμπορικές οντότητες και τους εμπορικούς οργανισμούς να αξιοποιήσουν όλα τα φορολογικά οφέλη τα οποία έχουν καθιερωθεί νομοθετικά για να προσφέρουν το μεγαλύτερο προσδοκώμενο κέρδος.

Η αναπτυξιακή οικονομική πολιτική της Κύπρου έχει αποτελέσει υπόβαθρο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η Κύπρος με την πλήρη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμών έχει καθιερωθεί ως κράτος Δικαίου, ενώ οι γρήγορες και απλοποιημένες διαδικασίες εγγραφής εταιρειών αποτελούν σημαντικό δέλεαρ για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Η Κύπρος έχει εφαρμόσει πρόσφατα το σχέδιο για την κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο. Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί τα σχετικά οικονομικά κριτήρια δυνάται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση.

Άδεια Μετανάστευσης μπορεί να χορηγηθεί σε αλλοδαπούς επενδυτές εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Φόρος Σύνταξης αλλοδαπού της οποίας η διανομή γίνεται από το εξωτερικό για εργασία που έγινε στο εξωτερικό είναι 5%. Ανεξάρτητα με το ποσό της σύνταξης, τα πρώτα €3.420 δεν φορολογούνται.

Αν και η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Ελληνική, η Αγγλική ομιλείται από την πλειονότητα του πληθυσμού και χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο και στη διοίκηση.

Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι υψηλό προσφέροντας άριστες υποδομές και τη δυνατότητα σε κάθε επενδυτή να ζεί και να ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε ένα φιλικό, σύγχρονο και καθόλα υγιές περιβάλλον.