Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Ιδρυτής και
Διευθύνων
Συνέταιρος

Συνέταιρος -
Υπεύθυνη
Δικαστηριακού Τμήματος

Δικηγόρος –
Δικαστηριακό Τμήμα,
Εταιρικό Τμήμα

Ασκούμενη
Δικηγόρος

Διαχείριση
Γραφείου