FAQ

Διαδικασία εγγραφής εταιρείας

Η διαδικασία εγγραφής εταρείας είναι απλή και σύντομη.

Για σκοπούς έναρξης της διαδικασίας εγγραφής θα πρέπει ο πελάτης να εφοδιάσει την Δικηγορική μας εταιρεία τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α) Όνομα εταιρείας

Β)Κύριοι σκοποί εταιρείας

Γ)Εταιρικό κεφάλαιο

Δ)Μετόχοι Εταιρείας και καταμερισμός μετοχών

Ε)Διευθυντές και Γραμματέα

Ζ)Διεύθυνση εγγεγραμμένου Γραφείο Εταιρείας

Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας πρέπει να είναι στην Κύπρο;

Ναι το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας πρέπει να είναι στην Κύπρο. Το γραφείο μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις του για να χρησιμοποιούνται ως το εγγεγραμμένο γραφείο μιας εταιρείας.

Δαπάνες για εγγραφή εταιρείας

Τα κόστη εγγραφής μιας εταιρείας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εταιρικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρείας.

Φορολογία σε εταιρείες στην Κύπρο;

Ο Εταιρικός φόρος στην Κύπρο είναι 12.5% πλέον €350 τον χρόνο καθορισμένα τέλη.

Φορολογία στην σύνταξη αλλοδαπού

Είναι 5% και ανεξάρτητα από το ποσό της σύνταξης τα πρώτα €3.420 δεν φορολογούνται.

Πολιτογράφηση ξένου επενδυτή

Η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει την πολιτογράφηση αλλοδαπού επενδυτή στην Κύπρου αφού πρώτα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Λευκό Ποινικό Μητρώο
  2. Κάτοχος μόνιμης ιδιοκτήτης κατοικίας στην Κύπρο, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500,000 πλέον το ΦΠΑ.
  3. Eπένδυση ύψους τουλάχιστων €2,0 εκ.:

Α) Για αγορά ή ανέργεση ακινήτων ή δημιουργία αναπτύξεων όπως οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής, ή

Β) Για αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες, ή

Γ) Σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που ιδρύνονται στην Κύπρο και αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς Κύπρου και διενεργούν επενδύσεις αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή

Δ)Συνδυασμός των πιο πάνω, ενώ ο επενδυτής δύναται να προβεί σε αγορά κυπριακών ομολόγων μέχρι και €500.000

  1. Οι γονείς του επενδυτή μπορούν να αποκτήσουν Kυπριακό διαβατήριο με μια πρόσθετη αγορά κατοικίας €500.000

Άδεια μετανάστευσης σε ξένους επενδυτές

Η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει την έκδοση Άδειας Μετανάστευσης ξένου επενδυτή στην Κύπρου αφού πρώτα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Καταθέσεις σε Κυπριακή τράπεζα ύψους τουλάχιστον €30.000, οι οποίες θα είναι δεσμευμένες για περίοδο τριών ετών τουλάχιστον
  2. Ασφαλισμένο ετήσιο εισόδημα μαζί με σύζυγο ύψους τουλάχιστον €30.000, το οποίο αυξάνεται κατα €5.000 για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο
  3. Τίτλο ιδιοκτησίας για κατοικία ή άλλη οικοδομή αγοραίας αξίας €300.000 τουλάχιστον.

Είχα δυστύχημα, έχω υπόθεση;

Αναφορικά με τροχαίο ατύχημα στο οποίο μεταξύ άλλων ο οδηγός και οι επιβάτες του αυτοκινήτου έχουν υποστεί σωματικές βλάβες ο καθορισμός του ύψους των αποζημιώσεων εξαρτάται πάντοτε από την σοβαρότητα των σωματικών βλαβών και από την ευθύνη αυτού ως προς την πρόκληση του ατυχήματος.

Ήμουν επιβάτης σε δυστύχημα όπου ευθύνη είχε ο οδηγός μου, έχω υπόθεση;

Ο επιβάτης και/ή οι επιβάτες θα τύχουν ασφαλιστικής κάλυψης είτε από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου στο οποίο ήταν επιβάτες είτε από την ασφαλιστική εταιρεία του άλλου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου ανάλογα με το ποσοστό ευθύνης του κάθε οδηγού.

Εναντίον ποιον καταχωρώ αγωγή όταν έχω δυστύχημα;

Ο οδηγός και οι επιβάτες κάθε αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν δικαστηριακά μέτρα προς αξίωση αποζημιώσεων εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ο οδηγός ο οποίος έχει ευθύνη για το δυστύχημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία εμπλακώ σε τροχαίο ατύχημα και το άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλισμένο, πώς θα καλυφθούν οι απαιτήσεις μου;

Για την περίπτωση αυτή μπορείς να αποταθείς στο MIF (Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων) το οποίο ταμείο θα καλύψει τις απαιτήσεις σου πάντοτε στον βαθμό ευθύνης που θα έχουν οι εμπλεκόμενοι οδηγοί.

Μέχρι πότε δικαιούμαι να εγείρω αγωγή;

Για δυστυχήματα υπάρχει παραγραφή της απαίτησης εάν δεν ληφθούν μέτρα εντός τριών χρόνων από την ημερομηνία που έγινε το δυστύχημα.

Μπορεί μια υπόθεση να κλείσει χώρις να χρειαστεί η Δικαστική απόφαση;

Στα δυστυχήματα όπως και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να γίνει εξώδικη διευθέτηση των απαιτήσεων του πελάτη και να αποφευθεί η χρονοβόρα δικαστική διαδικασία νοουμένου ότι μια εξώδικη διευθέτηση είναι συμφέρουσα για τον πελάτη.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να τελειώσει μια υπόθεση στο Δικαστήριο;

Οι υποθέσεις στα Δικαστήρια μέχρι την εκδίκαση τους και την έκδοση τελικής απόφασης είναι χρονοβόρες.

Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις όταν καταχωρηθεί αγωγή στο Δικαστήριο δεν είναι απαραίτητο να φθάσει στο τελικό στάδιο εκδίκασης αλλά μπορεί μετά από διαβουλεύσεις εντός του Δικαστηρίου και με την συνδρομή του Δικαστηρίου να τύχει μιας σχετικά γρήγορης διευθέτησης.

Αν λάβω κλητήριο ένταλμα να εμφανιστώ για ποινική υπόθεση (πχ. οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ) και δεν εμφανιστώ ποιες είναι οι συνέπειες;

Οι κλήσεις για τροχαίες παράβασεις φέρουν την ένδειξη αριθμού 9 και 10.

Για κλητήρια που έχουν την ένδειξη 9 είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του κάθε κατηγορούμενου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης αυτού το Δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του.

Στα κλητήρια που έχουν αριθμό 10 η εμφάνιση του κατηγορούμενου είναι προαιρετική.

Διαδικασία διαζυγίου

Για την έναρξη διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου ο πελάτης ή η πελάτιδα θα πρέπει να εφοδιάσει την Δικηγορική μας εταιρεία με πιστοποιητικό γάμου. Αποστέλλεται μετά σχετική γνωστοποίηση στον επίσκοπο και μετα από 3 μήνες γίνεται αίτηση διαζυγίου.

Εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν φέρουν ένσταση στην αίτηση η διαδικασία διαζυγίου ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου.

Όσον αφόρα πολιτικό γάμο δεν είναι αναγκαία η σχετική γνωστοποίηση στον επίσκοπο και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε ένα μήνα περίπου μόνο.

Ακραία μέτρα από την αστυνομία, που μπορώ να κάνω το παράπονο μου;

Εάν πολίτης έχει παράπονο από μέλος ή μέλη της Αστυνομίας αναφορικά με τη συμπεριφορά τους ή τη χρήση υπέρμετρης βίας μπορεί να υποβάλει το παράπονο του στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας η οποία θα επιληφθεί του θέματος και θα προχωρήσει στην διερεύνηση του.

 

Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο σας διά μέσου της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://www.iaiacap.gov.cy/iaiacap/iaiacap.nsf/DMLcomplainform_gr?OpenForm

 

Ο κ. Ευαγόρας Αναστασίου είναι μέλος της συγκεκριμένης άρχης από το 2008.