ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γίνε μέλος την ομάδας μας!

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην δικηγορική εταιρεία Ευαγόρας Αναστασίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ παρακαλείστε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο: info@anastasioulaw.com, και να διευκρινίσετε τον τομέα στον οποίο ειδικεύεστε.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.